Casuïstiek

Vrijdagmiddag - 8 november 2024

Casuïstiek

Casuïstiek uit de Lage Landen

We nodigen u uit om zelf een interessante casus te presenteren op de tweede congresdag (vrijdag) van de jaarlijkse Nascholingsdagen. Het onderwerp dient niet noodzakelijk in de lijn van het onderwerp van Nascholing te liggen. U mag 1.000 woorden gebruiken om een casus aan te leveren.

Selectie van vier casus
Er zullen vier casus van Nederland en vier casus van België geselecteerd worden. De selectie gebeurt in eer en geweten door de Nederlandse en Belgische gastredacteurs

Inzendingen vóór 15 augustus
U wordt verzocht uw abstract te sturen aan de gastredacteur van uw land. Houdt u rekening met de deadline van 15 augustus. Enkele weken nadien krijgt u bericht over de selectie van uw casus. Bij positief antwoord nodigen we u uit om een casusbespreking in te zenden voor publicatie (zie richtlijnen voor auteurs) en uw casus te presenteren op de nascholing. Tevens ontvangt u een vergoeding van € 100 voor de lezing en kosteloze deelname aan het congres en het jubileumfeest. En dat niet alleen, winnen kan ook nog, met een prijs van zowel een officiële vakjury (€ 500) als het publiek (€ 500).

Aarzel dus niet langer; wij verheugen ons op uw inzending!

Gastredacteur Nederland

snndv

Elodie Mendels

Gastredacteur België

snndv

Michiel Bonny

Scroll to Top