Diakliniek

Vrijdagmiddag - 10 november 2023

Diakliniek

Presenteer uw casus op vrijdag

Op de diakliniek nodigen we u uit om zelf een interessante casus te presenteren op de tweede congresdag (vrijdag) van de jaarlijkse Nascholingsdagen. Het onderwerp dient niet noodzakelijk in de lijn van het onderwerp van Nascholing te liggen. U mag 1.000 woorden gebruiken om een casus aan te leveren.

Selectie van vier casus
Er zullen vier casus van Nederland en vier casus van België geselecteerd worden. De selectie gebeurt in eer en geweten door de Nederlandse en Belgische gastredacteurs. Voorrang wordt gegeven aan inzendingen door perifere dermatologen. Bij onvoldoende inzendingen kunnen ook casus van academische ziekenhuizen geselecteerd worden.

Inzendingen vóór 15 september
U wordt verzocht uw abstract te sturen aan de gastredacteur van uw land. Houdt u rekening met de deadline van 15 september). Enkele weken nadien krijgt u bericht over de selectie van uw casus. Bij positief antwoord nodigen we u uit om een casusbespreking in te zenden voor publicatie (zie richtlijnen voor auteurs) en uw geval te presenteren op de nascholing. Tevens ontvangt u een vergoeding van € 100 voor de lezing en kosteloze deelname. Op de nascholing zal een jury van experts de beste presentatie bekronen met een reisstipendium van € 1.000.

Gastredacteur Nederland

Diakliniek research conference | SNNDV Nascholing 2023

Norbert Ipenburg

Gastredacteur België

snndv

Barbara Boone

Scroll to Top