Instructie Diakliniek Nascholing

Op de diakliniek nodigen we u uit om zelf een interessante casus te presenteren op de tweede congresdag (vrijdag) van de jaarlijkse Nascholingsdagen. Het onderwerp dient niet noodzakelijk in de lijn van het onderwerp van Nascholing te liggen. U mag 1.000 woorden gebruiken om een casus aan te leveren. Er zullen vier casus van Nederland en vier casus van België geselecteerd worden. De selectie gebeurt in eer en geweten door de Nederlandse en Belgische gastredacteurs. Voorrang wordt gegeven aan inzendingen door perifere dermatologen. Bij onvoldoende inzendingen kunnen ook casus van academische ziekenhuizen geselecteerd worden.

In eerste instantie kan u een abstract doormailen naar de gastredacteur van uw land (hou rekening met de deadline van 1 juni). Enkele weken nadien krijgt u bericht over de selectie van uw casus. Bij positief antwoord nodigen we u uit om een casusbespreking in te zenden voor publicatie (zie richtlijnen voor auteurs) en uw geval te presenteren op de nascholing. Tevens ontvangt u een  vergoeding van € 100 voor de lezing, gratis inschrijving en overnachting. Op de nascholing zal een jury van experts de beste presentatie bekronen met een reisstipendium van € 1.000

Gastredacteur Nederland: Yvette Assen |  Stuur e-mail

Gastredacteur België: Hilde Stals |  Stuur e-mail