Welkom

Het Bestuur van de Stichting Nederlandstalige Nascholing voor Dermatologie en Venereologie (SNNDV) heet u van harte welkom op de tweedaagse nascholingscursus “Op handen en voeten” op 7 en 8 november 2019 in Maastricht.

Huidletsels op handen en voeten kunnen erg belangrijk zijn in de diagnostiek van tal van infecties, systeemziekten, toxico-allergische erupties en zelfs genodermatosen. Door dergelijke letsels tijdig te herkennen, kunnen we als dermatoloog de (soms zeldzamere) diagnoses bespoedigen.

Daarenboven is het in de dagelijkse praktijk soms moeilijk om palmoplantair eczeem te onderscheiden van psoriasis, of om de verschillende handeczemen van elkaar te differentiëren. Hoe kan de dermatopathologie ons hierbij helpen? En welke opties hebben we, anno 2019, voor therapie- resistent handeczeem? ook palmoplantaire hyperhidrose, lastige, diabetische voetproblemen, en de chirurgische aanpak van hand- en voetletsels vormen in de praktijk soms een ware uitdaging.

Met een gevarieerd programma, bijgestaan door tal van (inter)nationale experten, zetten we deze keer de boeiende, maar soms complexe wereld van de palmoplantaire dermatosen in de schijnwerpers.

Mede namens het hele Bestuur hoop ik u in groten getale te mogen ontmoeten in het mooie Maastricht (MECC Congrescentrum).


Olivier Aerts

Voorzitter SNNDV

Download de  flyer