Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de onderstaande verenging. Zodra deze is toegekend leest u het op deze webpagina.

Aangevraagd

Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)