Sponsor Instructie

Op deze pagina vindt u alle informatie over uw sponsorschap.

Welkom

Beste sponsor,

Gelet op de bijzondere corona-gerelateerde omstandigheden en de strengere maatregelen die momenteel in België en Nederland van kracht zijn, zal de volgende SNNDV Nascholing “Innovaties in de Dermatologie” op 19 en 20 november virtueel doorgaan. Vanuit een centrale locatie zullen ervaren sprekers ons wegwijs maken in de talrijke diagnostische en therapeutische innovaties die op ons afkomen, terwijl u het congres online live kan volgen.

Samen met het bestuur van de SNNDV hebben we nagedacht over de manier waarop u als hoofdsponsor tijdens deze virtuele editie uw producten en diensten onder de aandacht kunt brengen van de deelnemers. Hieronder leest u hoe we ervoor zorgen dat u optimale zichtbaarheid hebt tijdens de nascholing en wat er van u verwacht wordt. Wij vertrouwen erop hiermee een passend sponsorpakket te hebben samengesteld in deze uitdagende tijden.

Mocht u na het lezen ervan vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

Secretariaat SNNDV

  Mw Tonne Verdonk  |   06-53371538 |    tonne@mediscon.nl

Digitale Exposure

Op de volgende twee manieren zorgen we dat de aandacht van de deelnemers gericht wordt op uw producten en/of diensten.

Promotiefilm of -presentatie

Tijdens het online programma zullen verschillende programmablokken worden gestart en gesloten met een film of presentatie van de sponsors. Wij vragen u om een film of presentatie aan ons aan te leveren van 60 seconden. Dat kan een bedrijfsfilmpje zijn, maar ook een PowerPoint presentatie waaraan een stem wordt toegevoegd.

Indien u een film aanlevert, dan maakt het bestandsformaat niet uit (onze technice kunnen alles verwerken), maar het wis wel belangrijk dat de kwaliteit ten minste HD is. Kiest u voor een PowerPoint presentatie van bijvoorbeeld 10 slides, dan kunt u instellen dat elk van de slides gedurende 6 seconden worden getoond. Het toevoegen van een stem (voice-over) aan de presentatie is makkelijker dan het lijkt. Klik op een van de onderstaande knoppen voor een korte instructie per platform (Windows of Mac). De deadline voor het aanleveren van een filmpje of PowerPoint presentatie is donderdag 12 november om 12.00 uur.

 

Webpagina met informatie

Iedere sponsor krijgt de mogelijkheid om een webpagina op de website snndv.nl te vullen met informatie. Bekijk het voorbeeld van het fictieve bedrijf “Medipunt” door op de onderstaande knop te klikken. De pagina krijgt een speciale naam, te weten: www.snndv.nl/uwbedrijfsnaam. In het voorbeeld van Medipunt is de pagina dus te vinden op snndv.nl/medipunt.

Wij zullen de deelnemers tijdens de pauze-momenten en aan het einde van de online meeting wijzen op de verschillende sponsorpagina’s die op de website te vinden zijn. Daarnaast raden wij u aan om de directe link naar uw webpagina (snndv.nl/uwbedrijfsnaam) te tonen in uw bedrijfsfilm of -presentatie (zie hierboven).

U bent vrij in de hoeveelheid informatie die u graag wil tonen op deze pagina. Wij zien uw content (contactgegevens vertegenwoordigers, brochures of links naar bedrijfsfilmpjes) graag uiterlijk maandag 5 november om 12.00 uur tegemoet op e-mail adres jochem@mediscon.nl. Vanzelfsprekend stemmen we de inhoud van deze pagina voorafgaand aan de meeting met u af.

 

Voorbeeld sponsorpagina Medipunt